Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Ameriki jamana ka wasadenw ka blon sigi tun kakan ka bila ka taa alamisa don na, bawo kɔnɔna kɛlɛ jugu minnu bɛ Repibiliki jekulu kɔnɔ


Ameriki jamana ka wasadenw ka blon sigi tun kakan ka bila ka taa alamisa don na, bawo kɔnɔna kɛlɛ jugu minnu bɛ Repibiliki jekulu kɔnɔ
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:02:00 0:00

Ameriki jamana ka wasadenw ka blon sigi tun ka kan ka bila ka taa alamisa don na, bawo kɔnɔna kɛlɛ jugu minnu bɛ Repibiliki jekulu kɔnɔ , olu bɛ ka taa a fɛ ka wasablon nyemogoya sugandeli in Lajɔ ani ka kumalasela kura sugandili bali

🇺🇸Ameriki Wasablon Niema Kalata Kunafoniw
🇺🇸Ameriki jamana ka so ɲɛmɔgɔba nɔfɛtaama
Ameriki jamana ka lasigidenw ka so tun ka kan ka bila ka taa alamisadon na, bawo kɔnɔna kɛlɛ jugu minnu bɛ Repibiliki jamanaw kɔnɔ, olu bɛ ka taa a fɛ ka jamanakuntigiso in Lajɔ ani ka kumalasela kura sugandili bali Mariam Traore ba kunafoni di

XS
SM
MD
LG