Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Fanga dafiri san filana- camanceyanfan marabolokaw felaw a kola


Fanga dafiri san filana- camanceyanfan marabolokaw felaw a kola
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:02:33 0:00

A san fila ye nin ye Ibrahim boubacar Keita binna sɔrɔdasiw fɛ, politiki ni lakana gɛlɛyaw kalo caman kɔfɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana cɛmancɛ la. anw ye kuma di bankass koro ni bandiagara jamanadenw ma, u kumana lakana kan, fanga maracogo kan, ani hɛrɛ bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na.

XS
SM
MD
LG