Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

lajiginni muso dɔw ka baara kɛcogo dɛsɛ ye jiginni waati


lajiginni muso dɔw ka baara kɛcogo dɛsɛ ye jiginni waati
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:05:29 0:00

Sigida kɛnɛyasow la (CSCOM), ni siran wɛrɛ bɛ yen ka tɛmɛ dimi kan min bɛ musokɔnɔmaw sɔrɔ, o ye lajiginnimuso dɔw ka baarakɛcogo dɛsɛ ye jiginni waati.

XS
SM
MD
LG