Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🇲🇱Mali Finitigiw ka kunafoli diso Dirpa ye laseli ke banbaci jekulu mogo 80 ka fagali kola


🇲🇱Mali Finitigiw ka kunafoli diso Dirpa ye laseli ke banbaci jekulu mogo 80 ka fagali kola
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:50 0:00

🇲🇱Mali Finitigiw ka kunafoli diso Dirpa ye laseli ke Jatigɛwalekɛla 80 ni kɔ fagara ni awiyɔn binkanni caman ye k’a ta awirilikalo tile 4 la ka se tile 20 ma. Nin ye kunnafoni ye min dira sɔrɔdasiw ka kunnafoniko ni forobaciyɛnko ɲɛmɔgɔso fɛ (DIRPA) lakana koɲɛw kan Mali kɔnɔ

🇲🇱Mali Finitigiw ka kunafoli diso Dirpa ye laseli ke banbaci jekulu mogo 80 ka fagali kola
Jatigɛwalekɛla 80 ni kɔ fagara ni awiyɔn binkanni caman ye k’a ta awirilikalo tile 4 la ka se tile 20 ma. Nin ye kunnafoni ye min dira sɔrɔdasiw ka kunnafoniko ni forobaciyɛnko ɲɛmɔgɔso fɛ (DIRPA) lakana koɲɛw kan Mali kɔnɔ. A bɛ i n’a fɔ fana ko musow bɛ ka caya ka taa a fɛ, marifatigiw ka jɛkuluw fɛ u ka baara kɛtuma na. Mariam Kouyate

XS
SM
MD
LG