Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🇲🇱Mali minisiriso tigi sugandilenw ka mandatiw janyalen don fo ka se kalata ma o kɔfɛ


🇲🇱Mali minisiriso tigi sugandilenw ka mandatiw janyalen don fo ka se kalata ma o kɔfɛ
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00

🇲🇱Mali minisiriso tigi sugandilenw ka mandatiw janyalen don fo ka se kalata ma o kɔfɛ, min bɛ bɔ lajɛba laban na arabadon ɔkutɔburukalo tile ,12. U bɛ fanga la kabini san 2016 u ka fanga janyalen don siɲɛ saba i n'a fɔ a fɔra cogo min na san 2016 kɔnɔ

🇲🇱Mali minisiriso tigi sugandilenw ka mandatiw janyalen don fo ka se kalata ma o kɔfɛ, min bɛ bɔ lajɛba laban na arabadon ɔkutɔburukalo tile ,12. U bɛ fanga la kabini san 2016 u ka fanga janyalen don siɲɛ saba i n'a fɔ a fɔra cogo min na san 2016 kɔnɔ
sɛbɛnw kɔnɔ. Ka da fangatigiw ka sebaliya kan ka kalataw labɛn, u bɛna to a kɔnɔ jɔyɔrɔ danmadɔ la fo ka se kalataw nataw ma. An taara a ka mɔgɔ dɔw kunbɛnni u ka hakilinaw, Issa Bathily VOA Lasikiden Kayes Marala

XS
SM
MD
LG