Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Chine ni Russie ye sɔrɔdasi-kɔlɔsili kɛ ɲɔgɔn fɛ san fɛ Japon ni Chine kɔrɔnyanfan kɔgɔjiw kan taratadon,


Chine ni Russie ye sɔrɔdasi-kɔlɔsili kɛ ɲɔgɔn fɛ san fɛ Japon ni Chine kɔrɔnyanfan kɔgɔjiw kan taratadon,
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:19 0:00

Chine ni Russie ye sɔrɔdasi-kɔlɔsili kɛ ɲɔgɔn fɛ san fɛ Japon ni Chinekɔrɔnyanfan kɔgɔjiw kan taratadon, o kɛra sababu ye Kore Dugu ka kɛlɛcɛ-aviyɔnw bila sen kan k’a kɛ u yɛrɛ tanga cogo ye

XS
SM
MD
LG