Liens d'accessibilité

Bilaly Dicko YALI MALI


Bilaly Dicko ye mali denw shi fun ye min sougandira kana kalanden ya la President Obama ka kene siguelen farafina deminssin shi fun ye, na be wele ko YALI yassa ka donia di ou ma min be se ka ou demin sinignessigui la.

XS
SM
MD
LG