Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🇺🇸Ameriki Ngun Kunafoliw Sanga Kelin Kono


🇺🇸Ameriki Ngun Kunafoliw Sanga Kelin Kono
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:09 0:00

🇺🇸Sanfiɲɛba min tɔgɔ ye ko Ian,fanga bonyana teliya la Florie 🇺🇸Npogotiginin san 15 min minɛna ani a fa bolila min tun bɛ ɲini kamalennin in ba ka saya olu fagara marifaci dɔ senfɛ 🇺🇸San 14 denmisɛnnin dɔ fagara taratadon, ka kalanden naani wɛrɛw jogin marifa cilen na Filadɛlifi

🇺🇸Ameriki Ngun Kunafoliw Sanga Kelin Kono
🇺🇸Sanfiɲɛba min tɔgɔ ye ko Ian, o fanga bonyana teliya la Floride jamana kɔgɔjida la dɔrɔn
🇺🇸Npogotiginin san 15 min minɛna ani a fa — bolila min tun bɛ ɲini kamalennin in ba ka saya la — olu fagara marifaci dɔ senfɛ ni sariyatigiw
🇺🇸San 14 denmisɛnnin dɔ fagara taratadon, ka kalanden naani wɛrɛw jogin marifa cilen na Filadɛlifi worodugu-tlebi lise farikoloɲɛnajɛyɔrɔ dɔ kɛrɛfɛ

XS
SM
MD
LG