Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🇺🇸Ameriki Ngun Kunafoniw Sanga kelin Kono


🇺🇸Ameriki Ngun Kunafoniw Sanga kelin Kono
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00

🇺🇸Ameriki Ngun Kunafoniw Sanga kelin Kono 🇺🇸U.S. Antony Blinken ye layidu ta ko OTAN bɛna t’a fɛ ka dɛmɛ don Ukraine ma, jɛɲɔgɔnya dɔ kɛrɛfɛ Rumani jamana na 🇺🇸 Senate ye sariya dɔ ta min bɛ kɛ ni jamana fila ye walasa ka cɛ ni muso ka furu lakana.

Ameriki Ngun Kunafoniw Sanga kelin Kono

U.S. Antony Blinken ye layidu ta ko OTAN bɛna t’a fɛ ka dɛmɛ don Ukraine ma, jɛɲɔgɔnya dɔ kɛrɛfɛ Rumani jamana na

Stewart Rhodes, n’o ye kininfɛ-jamanaw ka Oath Keepers milisi kulu sigibaga ye, jalaki binna a kan ko a ye murutili dajuru tigɛ walasa ka binkanni kɛ U.S. Capitol kan

Senate ye sariya dɔ ta min bɛ kɛ ni jamana fila ye walasa ka cɛ ni muso ka furu lakana.

XS
SM
MD
LG