Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🌍Farafina Ngun Kunafoniw Sanga Kelin kono


🌍Farafina Ngun Kunafoniw Sanga Kelin kono
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00

🇺🇬Uganda: Ebola bana ye maa 55 faga 🇰🇪Kenya: Mɔgɔ fila fagara boon sanfɛla caman binna, min tun bɛ ka jɔ jumadon 🇿🇦Afiriki Du Sud Hakilila-dafalen-yɔrɔ dɔ bɛ Kapiwɛri dugu kɔnɔ 🇪🇬Egypt: Musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ barow la, minnu kɛra waati cogoya balawuw ɲɛnabɔli kan COP27 la

🌍Farafina Ngun Kunafoniw Sanga Kelin kono
🇺🇬Uganda: Ebola bana ye maa 55 faga, ka 141 sɔrɔ Uganda
🇰🇪Kenya: Mɔgɔ fila fagara boon sanfɛla caman binna, min tun bɛ ka jɔ jumadon
🇿🇦Afiriki Du Sud : Hakilila-dafalen-yɔrɔ dɔ bɛ Kapiwɛri dugu kɔnɔ, o bɛ ka hidrɔzɛni wuluwulu dilan
🇪🇬Egypt: Musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ barow la, minnu kɛra waati cogoya balawuw ɲɛnabɔli kan COP27 la

XS
SM
MD
LG