Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Tarata don kasara- Abidjan, boon do binna ka ma kelen faga


Tarata don kasara- Abidjan, boon do binna ka ma kelen faga
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:56 0:00

Tarata don kasara- Abidjan, boon dɔ min kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ yen, o min tun bɛ faaba Riviera sigida cɛɲiw dɔ la kelen na, o binna. Ja minnu jɛnsɛnna bololo kan, an tun bɛ se k’a ye ko boon yɔrɔ dɔ jigira dugujukɔrɔ ani mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ kisi tasuma fagalanw y’u kisi. ko mɔgɔ 18 fagara, mɔgɔ 1 sara.

Forum

XS
SM
MD
LG