Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Laɲini:

Tabale ye Voabambara ka sɔgɔma da kunanfonin di jɛmukan ye mun bɛ kɛ n'do ko n'do sɔgɔma, nɛguɛ ɲin 6 . Tabale ka laɲini ye ka kɛ Mali den millions caman de kuman da’a ye ani ka u lakunu. Jɛmukan mun bɛ kɛ kabi an ka kunanfoni di bolofara so la , Bamako, bɛ kibaruyaw guɛlɛ labanw di, kow ɲin ŋini , sɛkɛ sɛkɛliw ani da sumu sumu ŋinigaliw . Kunafonin dilaw ani jɛmukan laben bakaw kulu bɛ kunanfonin kilen'nen, mun tɛ fan sugandi ani kibaruyaw laban lase.

Ka bɔw tenin nan kanan juman la, Tabale bina kibaruyaw balilen ani mun laseli fɛkɛyala lase ni kolo guiriyalali ye. Farikolo ŋanajɛ, kɛnɛya, sɔrɔw, dinɛ, ani seko ani doniya fana ba'a la

XS
SM
MD
LG